All posts in 'Hilltribe Cultures' Subscribe

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: “Gard Put” the Local Market in Pai

กาดพุธ ตลาดนัดบ้านๆ ที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นเสมอเมื่อได้ไป วันพุธกลางสัปดาห์คงเป็นอีกวันหนึ่งที่หลายๆครั้งที่เรารู้สึกเหนื่อยล้าจากการทำงานจนถึงกลางอาทิตย์อย่างนี้และไอเดียต่างๆเริ่มถดถอย นั่นหมายถึงว่าหากเราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ ความแตกต่างระหว่างเมืองขนาดใหญ่กับเมืองเล็กๆนั้นมีมากมายหากจะกล่าวถึง

Mae Hong Son Loop Explorer

TH/EN: Visakha Bucha Day 13 May

มหัศจรรย์ *วันวิสาขบูชา* จัดเป็นวันสำคัญของโลกเรา เพราะได้รับการณ์พิสูจน์แล้วว่า เป็นวันแห่งความมหัศจรรย์ คือวันที่พระพุทธเจ้า *ประสูตร* *ตรัสรู้* และ *ปรินิพพาน* ในวันเดียวกัน

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Poi Sang Long ceremony in Pai 2014

ปอยส่างลอง (บวชลูกแก้ว)  เริ่มแล้ววันนี้…อำเภอปาย ขอเชิญเข้าร่วมประเพณีปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้ว ในปีนี้จะมีการจัดประเพณีในหลายตำบลของอำเภอปาย จะจัดในระหว่างวันที่ 2 – ๙ เมษายน ประเพณีนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ประวัติความเป็นมาของประเพณีปอยส่างลองมีกล่าวกันไว้หลากหลายตำนานแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ซึ่งก็ปรากฏตำนานต่างๆกัน ประวัติ ความเชื่อปอยส่างลอง คำว่า ปอยส่างลอง …

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Tradition of Poy Sang Long Ceremony in Pai

สีสัน “ปอยส่างลอง” อีกหนึ่งมุมมองของ “เมืองปาย” ถ้าให้เทียบบรรยากาศของอำเภอปายทั้งสามฤดู หลายคนอาจชอบปายฤดูหนาวตรงที่อากาศเย็นสบายเคล้าสายหมอก บางคนอาจชอบปายฤดูฝนอันเขียวชอุ่มสดชื่น แต่ถ้าชอบสีสันและความมีชีวิตชีวาแล้วละก็ ต้องมาเยือนปายฤดูร้อน ที่ทั้งมีสีสันและความสนุกสนานด้วยเทศกาล “งานประเพณีปอยส่างลอง” ประเพณีดีงามของชาวไทใหญ่ที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแห่งนี้ ปกติแล้วงานประเพณีปอยส่างลองจะจัดงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แต่สำหรับงานปอยส่างลองที่อำเภอปาย ที่จัดขึ้นในช่วง 4-6 เมษายน …

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Hmong New Year Festival 2013

ประเพณีปีใหม่ม้ง น่อเป๊ะเจ่า ประเพณีขึ้นปีใหม่หรือ ประเพณีฉลองปีใหม่ ซึ่งเป็นงานรื่นเริงของชาวม้งของทุก

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Junla Kathin at Wat Tung Pong

ประเพณีจุลกฐิน จุลกฐิน หรือ กฐินแล่น เป็น กฐินที่ต้องอาศัยความร่วมมือของคนหมู่มาก ต้องเร่งรีบทำให้เสร็จ เลยเรียกว่า กฐินแล่น (ความหมายคือเร่งรีบ ฟ้าว ต้องแล่น (วิ่ง) จึงจะเสร็จทันกาล)

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: MHS GOV Pressure Centers of Thai Yai

ดันตั้งศูนย์ไทยใหญ่ฯ 7 อำเภอทั่วแม่ฮ่องสอน รับประชาคมอาเซียน แม่ฮ่องสอน เมืองสามหมอกเร่งเตรียมตัวทุกภาคส่วนรับประชาคมอาเซียน จัดงบหนุน 11 ล้านพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมตั้งศูนย์ไทยใหญ่ศึกษาทั้ง 7 อำเภอ เน้นให้คนเรียนรู้ภาษาถิ่น

 Map & Blog

EN: The Kayen or Karen Longneck of MHS

The Kayan are a subgroup of the Red Karen people, a Tibeto-Burman ethnic minority of Burma (Myanmar). The Kayan consists of the following groups: Kayan Lahwi, …

 Map & Blog

EN: The Lawa of Southern MHS

The Lawa are not realy rated as hill tribes. It seems that they have inhabited Thailand since at …

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Som Lim Dessert Made ​​of Mango

ชาวบ้านแพมบก อำเภอปาย ร่วมกันทำขนมส้มลิ้ม ซึ่งเป็นการนำเอามะม่วงมากวนแล้วทำเป็นก้อนจุกเล็ก ๆ ให้น่ารับประทานเป็นขนมที่หากินได้ยากมาก

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Catching Fish in the Pai River

วิถีแบบชาวบ้าน กับการหาปลา ในแม่น้ำปาย ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมพออยู่พอกินของแท้มิมีเทียม หาปลาได้พอกินประมาณ 10 ตัว ก็กลับบ้าน มิได้หวังมากมายอะไรนัก

Mae Hong Son Loop Explorer, Pai, Thailand

TH: Gan Thor, Thai Yai’s Traditions

วันที่ 19 เมษายน 2555 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดงาน ประเพณี “สืบสาน จอมฮอย ทุงจ่าม” “กั่นตอ กนเฒ่า เหลินห้า” ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปาย

Mae Hong Son Loop Explorer

TH: Poi Sang Long Ceremony in Pai

งานปอยส่างลอง ที่วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นประเพณีการบวชสามเณรช่วงภาคฤดูร้อน ให้เด็ก ๆ ได้ศึกษาธรรมมะแล้วเป็นการสืบสานประเพณีของชาวไทยใหญ่

Mae Hong Son Loop Explorer, Pai, Thailand

TH: The Lahu New Year

ชาวมูเซอ ที่อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีกินวอ หรืองานปีใหม่ลาหู่ ชาวมูเซอ ที่อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีกินวอ หรืองานปีใหม่ลาหู่ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่า

Karen Mae Ping Vilage

TH: Karen Mae Ping Hilltribe Village

ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกะเหรี่ยงแม่ปิง ปัจจุบัน บ้านกะเหรี่ยงแม่ปิงเป็นหมู่บ้านที่มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทัดเทียมกับ คนเมือง ลักษณะบ้านเรือนบางส่วนเปลี่ยนจากแบบชาวกะเหรี่ยง ซึ่งทำจากไม้ไผ่และหลังคาใบตองตึงหรือหญ้าคากลายเป็นบ้านปูน หลังคามุงสังกะสี แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเอกลักษณ์ คือภาษาพูดและการแต่งกาย อีกทั้งงานหัตถกรรมทอผ้ายังคงไว้แบบเดิม งานทอผ้านี้เป็นที่มาของโครงการศูนย์ศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์ศิลปาชีพฯ ช่วยให้ชาวกะเหรี่ยงแม่ปิงมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยง กระเป๋าสตางค์ หมวก ผ้าหลากหลายชนิด …

Pai Tradition Of Buddhist Lent

TH: The Gad Lhoo Festival in Pai

งานออกพรรษาเมืองปาย ประเพณีออกพรรษาเมืองปาย หรือ “ออกหว่า” ซึ่งชาวเมืองปายพร้อมใจร่วมขบวนแห่ “จองพารา” ซึ่งเป็นพิธีสำคัญทางศาสนา โดยเป็นพิธีกรรมความเชื่อของชาวไทยใหญ่ หรือ ชาวไต เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวอำเภอปายให้คงอยู่ต่อไป โดยประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงออกพรรษาหรือออกหว่า ที่ยังสืบทอดการย้อนรอยจำหน่ายสินค้ากาดหลู่เมืองปาย วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลปาย …

Page 1 of 212