News

TH/EN: Royal Message on the Occasion of New Year 2014

Royal Message on the Occasion of New Year 2014

ในหลวง’พระราชทานพรและส.ค.ส.ปีใหม่ 2557
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของทุกปี ปวงชนชาวไทยทุกคนต่างเฝ้ารอรับพระราชทานพรปีใหม่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันถือเป็นมหามงคลยิ่งต่อคนไทยทั้งชาติ และในโอกาสที่วันปีใหม่กำลังจะเวียนมาถึงอีกครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 ณ วังไกลกังวล เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆ คน คงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุข ความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น

ในปีใหม่นี้จึงขอให้ท่านทั้งหลาย รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรง ไม่ติดขัด แล้วบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุข ความเจริญ และความสงบ ร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พร้อมกันนี้พระราชทาน ส.ค.ส.ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อนมีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักรัดกระเป๋า ฉลองพระองค์ด้านในเชิ้ตสีขาว ฉลองพระบาทสีดำ ประทับพระเก้าอี้สีขาวหน้าพระแกล หรือหน้าต่าง ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน มีคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงสวมเสื้อสีเหลืองหมอบอยู่ข้างพระบาทด้านขวา

ด้านบนขวามีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทองประดับ ด้านล่างผอบทองมีข้อความว่า ส.ค.ส. 2557 สีเหลือง ใต้ลงมาเป็นข้อความสีส้มว่า สวัสดีปีใหม่ ด้านล่างตรามหาพิชัยมงกุฎประดับมีข้อความสีฟ้าว่า ขอจงมีความสุขความเจริญ ด้านใต้ลงมาเป็นข้อความสีเขียวเขียนว่า Happy New Year 2557

ด้านล่างของส.ค.ส. มีแถบสีเขียว มีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 060931ธ.ค. 56 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnachad publishing, D Brahmaputra,Publisher กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

Royal Message on the Occasion of New Year 2014

His Majesty the King has extended his wishes to the Thai people, urging them to take care of their physical and mental health, so that they would be best able to carry out their responsibilities.

His Majesty addressed the nation on the occasion of New Year 2014. The royal message was broadcast on the television at 8:00 p.m. on 31 December 2013.

In his message, His Majesty wished everyone happiness, prosperity, and success, and hoped that they would achieve whatever they wished for. He said that everyone’s desire is unlikely to be different; they wish themselves happiness and prosperity and want the nation to be peaceful and secure.

The important point is that, he said, people should always think about the collective interest and Thainess. This attitude will enable personal and national tasks to proceed smoothly, rightly, and justly, as well as bringing about benefits, happiness, prosperity, and peace, as wished for by everyone.

“May the power of the Triple Gem and all things held sacred protect all of you from sufferings and threats and bless everyone with happiness throughout the year,” His Majesty said.

On this occasion, His Majesty the King also gave his New Year’s greeting card to all Thais. The card features His Majesty in a dark blue suit, with a light green necktie. He is seated on a white chair. The photo was taken at Klai Kangwon palace in Hua Hin, with his royal pet dog, Khun Tongdaeng, sitting near him.

His greeting card for New Year 2014 carries His Majesty’s message, “Happy New Year,” in Thai on the right-hand side and in English on the left-hand side. It is also framed with rows of smiling faces.

Each year, Thai people are granted a greeting card designed by His Majesty the King as an auspicious start of the year, along with the royal address televised nationwide in the evening of New Year’s Eve.

Regarded as a role model for Thai people, he is known around the world as a king who is devoted to working hard for the well-being of his subjects. His Majesty the King has made numerous speeches and given profound advice on various occasions. His useful advice has helped in the improvement of their living conditions.

More than 4,000 projects have been carried out under his initiatives, mainly to raise the standards of rural life and enable his subjects to be self-reliant.

Thai people are well aware of what he has done for them and recognize his great benevolence in pursuing his concerns for the benefits and happiness of the people. The United Nations has cited His Majesty as a scientist, philosopher, visionary thinker, practitioner, and leader.

About the Author

Boom

is the Publisher of Map & Blog and Managing Director of Live in Pai Property & Lifestyle. An active member of the Pai Tourism Club, she works diligently to expand Pai's touristic appeal in a positive, sustainable way.